Registrace pro rok 2019

Co jsme slíbili je tu, ode dneška je možno se přihlásit do nového ročníku ŠUAC/ZAL 2019. Ti kdo se přihlásí, můžou se těšit na nové atraktivní závody a na nové soupeře, kdo přihlásí do seriálu ŠUAC/ZAL  nového závodníka dostane za každého  nového slevu 100kč na své přihlášení do seriálu, považuji skoro za povinnost aby každý závodník, který byl loni přihlášen přivedl alespoň jednoho nového závodníka a ostatním tak dodal nového soupeře. Registrační poplatek členství v ŠUAC \ ZAL zůstává stejný jako v minulém roce tj. 500,- Kč, pouze  kategorie  J  má  sníženou registraci na 250,-  Kč. Registrace se provádí pomocí tohoto elektronického formuláře a stává se  platnou po  zaplacení  členského příspěvku. Platba je možná pouze bankovním převodem na číslo účtu ZAL   3111247093/080, do zprávy pro příjemce je NUTNÉ napsat jméno závodníka nebo závodníků (při hromadné platbě), kopii  platebního  příkazu  je  možné  pro informaci zaslat na info@suac.cz.  Nový  závodník, kterého někdo nově přivedl do  naší  soutěže poznamená  jméno doporučujícího stávajícího  člena do  kolonky  Doporučil. Stávající závodník, který někoho  nového přivedl  poznamená jméno nového  nebo nových závodníků  do  kolonky Přihlásil. Registraci je nutné provést nejpozději dva dny před závodem, který se má účastníkovi započítávat do série ŠUAC \ ZAL , tj. do 10.4.2019 pro účast ve všech závodech ŠUAC.

Registrace jezdců ZAL 2019
*
*
*
*
*
*
*
*

Zpracování  osobních  údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Západočeskou amatérskou ligou , z.s. pro účely činnosti tohoto spolku. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 2 (dvou) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

*
 

Zaregistrování do  maillistu (není povinné, dvojí  registrace není  možná)