ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ŠUAC/ZAL A SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZÁVODŮ

Pro letošní zasedání, které se konalo v polovině ledna 2019, jsme přijali pozvání do příjemného prostředí PIZZA COFFE Shop v prostorách velkoobchodní prodejny MAKRO na Borských polích v Plzni. Po přivítání jsme se ihned pustili do informací o výročním jednání SACu ve Velké Bíteši (proběhlo v sobotu 12.1.2019, zápis z jednání je v samostatném článku), zprávy o ŠUACu a o založení nového zastřešujícího spolku „Západočeská amatérská liga“ – zkráceně „ZAL“. Před poměrně složitým domlouváním termínů závodů pro sezónu 2019 jsme se posilnili občerstvením, které nám připravil majitel provozovny Tomáš Brabenec. Výsledek jednání – termínovou listinu závodů pro rok 2019 zveřejníme  zítra.

První  z  novinek – jezdci  kategorie „J“ tj.  do  18  let  včetně    budou  od  letošního  roku  platit  pouze  poloviční   registrační  poplatek tj.  250  Kč a  na  závodech  symbolické  startovné  50  Kč pro  pokrytí  pojištění.