...zpět

Pravidla + bodování:
 • Soutěž  je vypsán především pro cyklisty registrované v Š.U.A.C.
  Soutěžící jsou povinni řídit se stanovami Š.U.A.C.,soutěžním řádem,dopravními předpisy a propozicemi jednotlivých závodů.  Kategorie:
  BALÍK I - Kategorie: A 16-29 let, B 30-39 let
  , J 16-18 let
  BALÍK I I - Kategorie: C 40-49 let, D nad 50 let, E nad 60 let, F ženy, H
     

 • Bodování:

  1. balík BI
  závodníci získávají body dle pořadí v cíli ( 150;145;141;138;136;135;….)
  2. balík BII
  závodníci získávají body dle pořadí v cíli ( 150;145;141;138;136;135;…)
  3. etapový závod + mistrovství Ŧnbsp;.U.A.C.
  koeficient 1.2 ( 165,160,155,152,150,149,148,147,…)
  4. časovka dvojic
  dvojice pouze z jednoho balíku, boduje se shodným počtem bodů pro oba jezdce, měří se čas druhého v cíli.
  ( 150;145;141;138;136;135;…)
 •  
 • Hodnocení:
  Mistrovství SAC se do pořadí ŠUAC nezapočítává.
 • Jednotlivci - do celkového pořadí se započítává (ceklový počet závodů - 3) nejlepších výsledků.
  Družstva - do celkového pořadí se započítává (ceklový počet závodů - 1)
  nejlepších výsledků ,bodují tři nejlepší cyklisté z družstva.
 •  
 • Všeobecná ustanovení:
  Cyklisté jsou povinni v závodě startovat s přilbou (nejsou povoleny přilby páskové a molitanové či staré přilby na časovku bez polstrování)
 • Start bez přilby nebo její sundání během závodu znamená diskvalifikaci. Cyklisté jsou povinni používat ramení čísla.
  Při prezentaci závodníci předloží licenci Š.U.A.C. ,svým podpisem ve startovní listině potvrdí účast v závodě (jednotlivě)
  Záloha na číslo je 100,-kč ,závodníkovi zůstává po celou sezónu a po skončení soutěže jej odevzdá a záloha mu bude vrácena.
  Při hromadném startu je zakázáno používat jakéhokoliv druhu nástavců.
  Po projetí cílem je dobré se přesvědčit, zda vás cílový rozhodčí zapsali do výsledků.
 • U cyklistů mladších 18. let je nutný souhlas zákonného zástupce.
Předávání výsledků:
 • Výsledky v elektronické formě - soubor ve formátu *.xls zasílejte na tento  e-mail
  Výsledky je třeba dodat vždy pro BI ( společně A,B), BII ( společně C,D,E,H...,)
  Výsledková listina musí obsahovat minimálně pořadí, startovní číslo, jméno a výsledný čas.
  Reklamace výsledků je nutno uplatnit do 5-ti dnů od zveřejnění na www u ředitele příslušného závodu.
  Změna ve výsledcích příslušného závodu na WWW bude provedena ihned, změny v celkovém pořadí jednotlivců a družstev se promítnou ve výsledcích až po následujícím závodě.